منبرها

پایگاه تخصصی منبرها ،منابع منبر را به مبلغان ارائه می کند.
منبرها
پایگاه تخصصی منبرها ،منابع منبر را به مبلغان ارائه می کند.
موضوعات منبر

۱ مطلب با موضوع «صله رحم» ثبت شده است

پیوند با اهل بیت (ع)

خویشاوندی و قرابت رحم، به کسی اطلاق می شود که به واسطه نسبت یا از طرف پدر یا مادر و مانند آن به شخص نزدیک باشد. از مصادیق خویشان می توان به عمو و عمه و خاله و دایی، برادر زاده و خواهرزاده و مانند آن ها اشاره کرد. [1]
البته بر اساس آموزه های قرآنی و اسلامی، همه مومنان به یک معنا فرزندان پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) هستند و این پیوند خویشی قوی تر از هر گونه نسبت و قرابت نسبی و سببی دیگر است. از این رو در روایات، پیامبر (ص) و امیرمومنان علی (ع) پدران امت دانسته شده اند. پیامبر (ص) می فرماید:

أَنَا وَ عَلِی أَبَوَا هَذِهِ الْأُمَّه؛

من و علی دو پدر این امت هستیم. [2]