منبرها

پایگاه تخصصی منبرها ،منابع منبر را به مبلغان ارائه می کند.
منبرها
پایگاه تخصصی منبرها ،منابع منبر را به مبلغان ارائه می کند.
موضوعات منبر

آیا می دانستید؟

1- نام همه ائمه معصومین )علیهم السلام( یک مرتبه در طرف راست و چپ (یمین و یسار) عرش نوشته شده است اما نام مبارک امام حسین )علیه السلام( علاوه بر آنجا یک مرتبه هم در سقف عرش نوشته شده است (ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاه). {یعنی دو مرتبه} خداوند متعال در ولادت امام حسین )علیه السلام(، رضوان (مسئول بهشت) را خطاب به نورافشانی بهشت کرد و وقت ولادتش بهشت نورافشانی شد.

2- خداوند بهشت را از نور امام حسین (علیه السلام) خلق فرموده است یعنی هر کسی به بهشت میرود میهمان امام حسین (علیه السلام) است. (در حدیث پیامبر به عبدالله ابن مسعود. {سفینه البحار }) خداوند متعال کل بهشت را فقط از نور صورت امام حسین (علیه السلام) خلق فرموده  است. امام صادق (علیه السلام) فرمود: خلق الله الجنه من نور وجه الحسین.

3- خداوند متعال حورالعین را از نور امام حسین (علیه السلام) خلق فرموده است.

4- خداوند متعال فقط  وقت ولادت امام حسین (علیه السلام) تمام جهنم را خاموش  کرد.

5- فقط وقت ولادت امام حسین (علیه السلام) (نه هیچ ولادت دیگر) اینهمه نزول و عروج ملائکه آسمان ها صوت گرفته که  فوج فوج به همراه جبرئیل امین برای زیارت امام حسین (علیه السلام) و تبریک به پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) نازل می شدند.

6- هنگام ولادت امام حسین (علیه السلام) هم  با شفاعت امام حسین (علیه السلام) افتتاح شد (شفاعت فطرس ملک).

7- و هم دارالشفای امام حسین افتتاح شد (شفا یافتن دو بال سوخته شده  فطرس ملک).

8- فقط در ولادت امام حسین (علیه السلام) مجلس روضه برگزار شد که شخص پیامبر روضه خوان بود و اصحاب حضرت گریه کن بودند.

9- تنها شخصیتی که هم در رحم مادر سخن گفت (برای مادر روضه مظلومیت و شهات و عطش خواند)، هم وقت ولادت سخن گفت و هم بعد از شهادت بر سر نیزه ها قرآن خواند امام حسین (علیه السلام) بود.در ماه ولادت امام حسین (ماه شعبان) هیچ  روز شهادت ائمه معصومین (علیهم السلام) نیست و در ماه شهادت او (محرم) هیچ ولادتی نیست.

10- تنها مولودی که مادرش کنار گهواره اش مدام روضه میخواند امام حسین (علیه السلام) بود.