منبرها

پایگاه تخصصی منبرها ،منابع منبر را به مبلغان ارائه می کند.
منبرها
پایگاه تخصصی منبرها ،منابع منبر را به مبلغان ارائه می کند.
موضوعات منبر
معراج پیامبر (ص)   

معراج‌، جریان عروج پیامبر(ص) به آسمان است که تعدادی از آیات قرآن‌، آن را بازگو کرده است‌. براساس آیة نخست سورة اسرأ ، خداوند پیامبر(ص) را در شب هنگام‌، از مسجدالحرام به سوی مسجدالاقصی در بیت‌المقدس حرکت داده و آنگاه به همراهی جبرئیل به آسمان عروج کرده است‌.

از احادیث و آیات استفاده می‌شود که هدف از معراج پیامبر(ص) سه چیز بوده است‌:

1. بزرگداشت فرشتگان ;

2. دیدن عجایب و اسرار آفرینش ;

3. بازگو کردن آن برای مردم‌. 

حضرت امام صادق‌ می‌فرمایند: "همانا خداوند هرگز دارای مکان و زمان نیست‌; ولی خدا می‌خواست فرشتگان و ساکنان آسمانهایش را با گام نهادن پیامبر(ص) به میان آنها ، مورد احترام و تجلیل قرار دهد، و نیز می‌خواست شگفتی‌های عظمتش را به پیامبرش نشان دهد تا او پس از بازگشت برای مردم بازگو کند"

(سیمای معراج پیامبر، محمد محمدی اشتهاردی و آن از تفسیر برهان‌، ج 2، ص 400.)

نکتة قابل توجه این است که:

جریان معراج تازگی نداشته‌; بلکه در مورد بعضی از پیامبران پیشین البته به صورت محدود نیز این امر واقع شده است‌; مانند: معراج حضرت عیسی‌ع (نسأ، 158).

در معراج پیامبر گرامی‌، درسهای بسیار آموزنده‌ای وجود دارد

که ذکر آنها در این مختصر نمی‌گنجد و می‌توانید، در این زمینه‌، به کتابهای تفسیر المیزان‌، ج 13، ابتدای سورة اسرأ; حیوة‌القلوب‌، تألیف علامة مجلسی‌، ج 2 ، بحث معراج و همچنین کتاب سیمای معراج پیامبر(ص)، تألیف محمد محمدی اشتهاردی مراجعه کنید.

دربارة تاریخ معراج پیامبر(ص) اقوال مختلفی وجود دارد،

بعضی گفته‌اند در شب هفدهم یا بیست و یکم ماه مبارک رمضان شش ماه پیش از هجرت واقع شده‌، برخی گفته‌اند که در ماه ربیع‌الاول دو سال بعد از بعثت بوده است‌، بعضی هم بیست و هفتم ماه رجب سال دوم هجرت ذکر کرده‌اند و...

از ظاهر روایات روشن می‌شود که آن حضرت چندین مرتبه معراج داشته است‌.

(ر.ک‌: حیوة القلوب‌، علامه مجلسی‌، ج 3، تاریخ پیامبر اسلام‌، ص 700، انتشارات سرور.)

چنان که ظاهر آیه 13 سورة نجم "وَ لَقَدْ رَءَاه‌ُ نَزْلَة‌ً أُخْرَی‌َ" آن است که معراج آن حضرت یک مرتبه نبوده است‌، بلکه ]حداقل‌[ دو مرتبه معراج داشته است‌.(ر.ک‌: المیزان‌، علامه طباطبایی‌;، ج 13، ص 31، منشوارت جماعة المدرسین‌.)

دربارة یکی از معراج‌های پیامبر در روایت آمده است که سال پنجم بعثت بوده و در خانة ام‌هانی خواهر حضرت علی‌فرود آمده است‌.(روضة الواعظین‌، فتال نیشابوری‌، ص 59، انتشارات رضی‌.)

 

پیامبر اکرم در شبی بعد از نماز از شهر مکه (منزل ام هانی ) به سمت آسمان معراجی را آغاز کردند که در ابتدای راه همراه با فرشته وحی جبرئیل امین بودند و با او همراهی داشته اند و مواردی را در معراج درک کردند من جمله دوزخ و بهشت را و جایگاه افراد در آن جا و کیفیات موجود را و نیز افراد و حالات افراد را در آن مکان.

مقام و جایگاه آقا علی (ع) را انواع ملائک و کارهای آنها را و مسائلی مافوق این ها و این معراج از مکه شروع شده و به سمت مسجد الاقصی در فلسطین ادامه یافته و بعد از آن جا معراج اصلی آغاز شده که پیامبر تمام وقایع موجود در سفر را بیان کرده بعد از آمدن و فرود آمدن، من جمله وقایعی که انجام شده بوده از مسافت بین مسجد الحرام و و مسجد الاقصی چه برای خود اتفاق افتاده و چه برای کاروان های موجود در آن زمان( که این مسئله مدتها بعد از این معراج وقتی کاروان ها از راه رسیدند و به مسجد الحرام آمدند باصحت روبه رو شد).

و سپس حضرت به این مقامات را رسیده و بعد به جایی رسیدند که بعد از آن مقام ملک آنجا را اقتضا نمی کنند و مقداری از راه را خود به تنهایی سیر می کنندکه سدره المنتهی، قاب قوسین، اوادنی که می رسند به مقاماتی که محازی با خداست و تمامی خاصه های بین بنده و خدا فرو می ریزد. که شرح آن در کتب موجود است.